Q-Zet s.r.o., Remata 32, 972 31, Ráztočno, tel: 0905 441 951 Q-Zet, s.r.o. Remata 32 97231 Ráztočno IČO:36 343 188 IČ DPH: SK2021964087 mobil :0905 441951 tel.: 046/5425866, 5425863 e-mail: dzurkova@q-zet.sk