Q-Zet s.r.o., Remata 32, 972 31, Ráztočno, tel: 0905 441 951 Výhody: úspora nákladov,   úspora času,  v prípade záujmu prevzatie a zaškolenie Vašich zamestnancov,   priama komunikácia s výkonným pracovníkom spoločnosti,   zjednodušenie komunikácie s upratovačkami,   poistenie zodpovednosti za škodu,  vyšší pracovný štandard, lepšia prezentácia vašej spoločnosti  Využitím našej upratovacej firmy prenecháte starostlivosť o pracovníkov, ich kontrolu, zabezpečenie materiálu a celkový priebeh upratovania firmy na nás. Odbúraním týchto procesov z Vášho portfólia zvyšujete svoju produktivitu a efektivitu práce