Navštívte náš obchod» Požiarna ochrana» BOZP» O nás Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (tiež len bezpečnosť práce" a BOZP") je v najúspešnejších spoločnostiach významným ukazovateľom úrovne vyspelosti a starostlivosti o bezpečnosť a zdravie a je prvoradou zárukou ochrany zdravia a spokojnosti tak zamestnancov ako i verejnosti. Spoločnosť  Q-Zet s.r.o. vznikla v roku 2005. Cenné a praktické skúsenosti boli získané praxou pred týmto obdobím a to v štátnom odbornom dozore a inšpekcií práce. Certifikovaní profesionáli Napriek skutočnosti, že vo firme pôsobí mladý kolektív, jej služby sú na vysokej profesionálnej úrovni. Zabezpečuje  dodávateľským spôsobom komplexné služby v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany. Venuje sa aj  projekčnej činnosti požiarnej bezpečnosti stavieb. Predaj a servis certifikovaných požiarnotechnických zariadení a  bezpečnostných značení je tiež jej súčasťou.  Chránime ľudí. Chránime Vás. Cieľom našej spoločnosti je maximálne  uspokojovanie potrieb našich odberateľov v  oblastiach bezpečnosti práce a ochrany  pred požiarmi. Zaoberáme sa poskytovaním  komplexných služieb v oblasti požiarnej  ochrany (PO).   Našim zákazníkom poskytujeme služby technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom.