Navštívte náš obchod» Požiarna ochrana» BOZP» Adresa: Q-Zet s.r.o., Remata 32, 97231 Ráztočno Rýchle riešenia Poskytujeme poradenské služby na vysokej úrovni a rýchle riešenie vzniknutých problémov. Hasiace prístroje – CO2 Hasiace prístroje prenosné / ručné Hasiace prístroje CO2 nachádzajú uplatnenie v oblasti priemyslu, sú vhodné k haseniu vybavenia laboratórií,  elektrospotrebičov a rôznych elektrických rozvádzačov. Vzhľadom k tomu, že pri hasení nezostávajú zvyšky  hasiacej látky, sú ideálne pre hasenie prístrojov jemnej mechaniky, spaľovacích alebo elektrických motorov a ich  doplnkových zariadení, ako sú spúšťače, karburátory, elektrické spínače a zariadenia na spracovávanie údajov.  Nespornou výhodou je priaznivá cena hasiva a možnosť uloženia na voľnom priestranstve i v zimnom období (sú  použiteľné aj pri -30 °C). Tvar prúdnice zaručuje cielený prúd hasiva na miesto požiaru. Životnosť je maximálne 40  rokov.  Uvedené hasiace prístroje CO2 je možné použiť k haseniu zariadení pod napätím max. 1000 V z minimálnej  vzdialenosti 1 m.  cenník.pdf CO22P / ETS Hasiaca schopnosť: 21B, C Hmotnosť náplne: 2 kg Náplň: oxid uhličitý (CO2) Skúšobný tlak: 320 bar Teplotný rozsah použitia: -30 °C ÷ 60 °C Maximálna hmotnosť: 7,4 kg CO25F / ETS Hasiaca schopnosť: 89B, C Hmotnosť náplne: 5 kg Náplň: oxid uhličitý Skúšobný tlak: 315 bar Teplotný rozsah použitia: -30 °C ÷ 60 °C Maximálna hmotnosť: 13,1 kg Hasiace prístroje pojazdné Tieto hasiace prístroje je možné použiť na hasenie zariadení pod elektrickým napätím. Uplatnenie nájdu v ťažkom priemysle, v  chemickom priemysle, v elektrických rozvádzačoch. Pri hasení nezostávajú zvyšky hasiacej látky, preto sú ideálne pre hasenie  spaľovacích alebo elektrických motorov a ich doplnkových zariadení, ako sú karburátory, elektrické spínače a iné. Možnosť  uloženia na voľnom priestranstve i v zimnom období. CO2 1x30 / ETS Hasiaca schopnosť: B, C Hmotnosť náplne: 30 kg Náplň: oxid uhličitý Teplotný rozsah použitia: -30 °C ÷ 60 °C Maximálna hmotnosť: 90 kg CO2 2x30 / ETS Hasiaca schopnosť: B, C Hmotnosť náplne: 60 kg Náplň: oxid uhličitý Teplotný rozsah použitia: -30 °C ÷ 60 °C Maximálna hmotnosť: 163 kg