Navštívte náš obchod» Požiarna ochrana» BOZP» Adresa: Q-Zet s.r.o., Remata 32, 97231 Ráztočno Rýchle riešenia Poskytujeme poradenské služby na vysokej úrovni a rýchle riešenie vzniknutých problémov. Hasiace prístroje - penové Uvedené penové hasiace prístroje sú určené k haseniu požiarov pevných látok horiacich plameňom alebo tlením  (napr. textil, slama, guma, drevo, papier) a kvapalných látok horiacich plameňom (napr. benzín, nafta, olej, benzol,  lak, alkohol). Uplatnenie nájdu v oblasti priemyslu ťažkého a chemického. Tieto hasiace prístroje sú obzvlášť  vhodné z hľadiska ochrany životného prostredia. Vysoká hasebná účinnosť pre triedu požiaru A a B.  Uvedené penové hasiace prístroje je možné použiť k haseniu zariadení pod napätím max. 1000 V z minimálnej  vzdialenosti 1 m.  cenník.pdf PE6 / ETS Hasiaca schopnosť: 8A, 113B Hmotnosť náplne: 6 l Náplň: vodní roztok s 3% STHAMEX AFFF Výtlačný prostriedok: CO2 v tl. Patróne Teplotní rozsah použití: +5 °C ÷ 60 °C Maximálna hmotnosť: 10 kg PE6P / ETS Hasiaca schopnosť: 8A, 113B Hmotnosť náplne: 6 l Náplň: vodní roztok s 3% STHAMEX AFFF Výtlačný prostriedok: Dusík Teplotní rozsah použití: +5 °C ÷ 60 °C Maximálna hmotnosť: 9,9 kg PE6N / ETS Hasiaca schopnosť: 8A, 113B, C Hmotnosť náplne: 6 l Náplň: MOUSSEAL-CF Výtlačný prostriedok: dusík Teplotní rozsah použití: -20 °C ÷ 60 °C Maximálna hmotnosť: 10,4 kg PE9 / ETS Hasiaca schopnosť: 13A, 183B Hmotnosť náplne: 9 l Náplň: vodní roztok s 3% STHAMEX AFFF Výtlačný prostriedok: CO2 v tl. Patróne Teplotní rozsah použití: +5 °C ÷ 60 °C Maximálna hmotnosť: 14,5 kg Hasiaca schopnosť: 5A, 34B, 25F Hmotnosť náplne: 2 l Náplň: FUREX CASA Výtlačný prostriedok: dusík Teplotný rozsah použitia: -20 °C ÷ 60 °C Maximálna hmotnosť: 4,4 kg PE2ABF / ETS Penový hasiaci prístroj PE2AFB / ETS je špeciálny hasiaci prístroj určený k haseniu požiarov triedy A, B a  predovšetkým F, teda k haseniu požiarov rastlinných, alebo živočíšnych olejov a tukov používaných v  kuchyniach. S rastúcim počtom objektov, ktoré používajú fritézy a iné zariadenia s horúcim olejom a jedlými  tukmi, narastá ohrozenie vzniku požiaru a následne popálenín. Skutočnosť, že na následky popálenín v  oblasti gastronómie zomrie každoročne nezanedbateľný počet ľudí, viedlo k vývoju nového typu hasiaceho prístroju. Triedu požiarov F totiž nejde bezpečne hasiť použitím hasiacich prístrojov so štandardnými  hasivami, tj. práškom, CO2, štandardnou penou. K tomuto účelu slúži práve hasiaci prístroj ktorého náplň je  špeciálna pena, ktorá dokáže na povrchu oleja vytvoriť súvislú vrstvu. Tým sa výrazne zníži teplota a zabráni  sa úniku výparov do priestoru