Navštívte náš obchod» Požiarna ochrana» BOZP» Adresa: Q-Zet s.r.o., Remata 32, 97231 Ráztočno Požiarne uzávery - protipožiarne dvere Požiarny uzáver je konštrukčný prvok zabudovaný v požiarne deliacej konštrukcii alebo v inej konštrukcii, ktorý  bráni šíreniu požiaru. Poznáme tri základné druhy požiarnych uzáverov, ktorými sú steny, dvere a okná.  Funkčné kritériá na hodnotenie požiarnej odolnosti sú: celistvosť tepelná izolácia izolácia riadená radiáciou prienik dymu zatváranie Čas, v ktorom dokážu požiarne uzávery odolávať vplyvom horenia, sa vyjadruje ako požiarna odolnosť v minútach.  Môže to byť 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, ale aj 240 minút. Podľa horľavosti použitých materiálov sa zatrieďujú  požiarne uzávery podľa nasledujúcich kritérií:   horľavý materiál, od ktorého nie je závislá stabilita a únosnosť, je úplne uzavretý nehorľavým materiálom  tak, že v požadovanom čase požiarnej odolnosti nenastane ich zapálenie a neuvoľňuje sa z nich teplo –  (príkladom sú kovové požiarne uzávery)  horľavý materiál je úplne uzavretý nehorľavými alebo ťažko horľavými materiálmi tak, že v požadovanom  čase požiarnej odolnosti nenastane jeho zapálenie a neuvoľňuje sa z neho teplo (dvere so špeciálnou  úpravou)  horľavý materiál (príkladom sú drevené požiarne uzávery) . Požiarne uzávery sa z hľadiska svojej funkcie delia na: brániace šíreniu tepla - EI obmedzujúce šírenie tepla - EW tesné proti prieniku dymu - S